Skip to main content

Historie

Paketskibet Skødshoved er hjemmehørende i Ebeltoft, hvor støtteforeningen Skødshoveds Venner ejer og driver Skødshoved.

Skødshoved er restaureret tilbage til 1950’erne, hvilket forklarer en del særlige træk. Blandt andet lastelugernes udformning, sejlføringen, malingen og meget-meget mere. Dette er medvirkende til at hun er erklæret “Historisk Monument” af Skibsbevaringsfonden.

Skødshoved er bygget i Horsens i 1907. Den var bestilt til paketfart, fragtfart, på Århusbugten, hvor den har været hjemmehørende det meste at tiden. Skibet fik sit navn fra Skødshoved Havn på Mols, lige overfor Århus.
Fartøjet fik sin størrelse efter forholdene ved Skødshoved, hvor skibet ikke måtte stikke for dybt på grund af jævnlige tilsandinger, og fra starten var der indlagt en 11 HK DAN motor som hjælpemaskine.

Der var nok at lave for den lille Paket, og efter 10 år blev den ombygget. Dækket blev løftet, så der var mere plads i lasten, og den fik samtidigt det første lille styrehus; en såkaldt “røvforkøler”, da det var åbent bagtil.

Op gennem tyverne og trediverne bliver landtransporten motoriseret og lastbilerne overtager fragterne. Men passagererne holder stadig ved, og under krigen blomstrer forretningen, for der var mange, der var bange for at rejse med tog eller rutebil på grund af fare for sabotage.

Efter krigen ebber også passagerfarten ud, og i 1956 er det slut. Skødshoved bliver købt af en brændselshandler og sejler de kommende år med varer fra hans firma, men af og til tages der også passagerer med. Det går helt frem til 1972, hvorefter skibet næsten kun bruges til lystsejlads.

Jubilæumsskrift

Skødshoved blev 100 år i maj 2007

Læs jubilæumsskriftet her