Skip to main content

Et bevaringsværdigt skib

Her i landet kan man ikke frede et skib, der flyder. Vi freder bygninger, gravhøje, jordvolde, træer og
meget andet, men i søfartsnationen Danmark kan man altså ikke frede det værktøj, der om noget
skabte nationen. Det kan undre.

Det bedste man kan gøre, er at erklære et fartøj bevaringsværdigt. Det er ikke helt så restriktivt som en
fredning. Erklæringen sker efter ansøgning fra fartøjets ejere, og vurderingen foretages af Skibsbevaringsfonden,
en fond under Nationalmuseet, der har til huse på Kronborg museum.

Flere kriterier lægges til grund for vurderingen. For det første gælder erklæringen kun gamle brugs-fartøjer, lystbåde kan altså ikke søge. Der er ikke noget egentligt alderskrav, i stedet vurderes det om fartøjet har en interessant historie, om det er repræsentativt for sin type, og om det er sjældent.

Man søger altså ikke at bevare alle gamle brugsfartøjer, men satser i stedet på enkelte repræsentative emner. Endelig vurderer man,
om ejerne er indstillet på at bevare et ”oprindeligt” udseende.

Nu er der givetvis mange ejere af fredede bygninger, der ønsker fredningsmyndighederne hen, hvor peberet gror, for de koster dem en frygtelig masse penge, og hvad får de i grunden ud af det?
Så kan det undre, at ejere af gamle skibe frivilligt søger om at blive erklæret bevaringsværdige.
Men der er selvfølgelig fordele forbundet med erklæringen. Nogen fartøjsejere kan med erklæringen i hånden få deres skib godkendt af Søfartsstyrelsen efter regelsættet for bevaringsværdige fartøjer, og
derved opnå en fordel, f.eks. i forhold til passagerantal.

Og alle bevaringsværdige fartøjer kan søge Skibsbevaringsfonden om økonomisk støtte til restaureringen.
Støtten gives som et rente- og afdragsfrit lån, mod at Skibsbevaringsfonden får pant i fartøjet. Pantet indløses,
hvis fartøjet sælges til udlandet, og i særlige tilfælde hvis aftalen om restaurering til et bestemt udseende misligholdes.

Skødshoved har to gange modtaget lån fra Skibsbevaringsfonden. 1. gang til restaurering af hækken og det nye forruf i forbindelse med værftsopholdet i Ebeltoft, 2. gang til en del af den restaurering, der foregik på Aalbæk Skibsbyggeri. Vi har i alt modtaget godt en kvart million. Til gengæld har vi forpligtet os til at bevare Skødshoved, så hun fremstår som i midten af halvtresserne.