Skip to main content

Foreningen Skødshoveds Venner

Støtteforeningen Skødshoveds Venner er den frivillige forening bag det gamle paketskib ”Skødshoved”. Vi har godt 50 medlemmer, hvoraf en del deltager aktivt i restaurering og sejlads. Hvert år sejler vi med turister i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge og desuden chartere med skoler, foreninger, selskaber og firmaer. Vores sejladser dækker driften og den almindelige vedligeholdelse, mens de mere omfattende restaureringer er finansieret gennem fonde og private tilskud.

Foreningen overtog i praksis skibet i 1993, og har i dag ansvaret for at bevare Skødshoved. Det betyder en del aktivitet, både vedligehold, foreningsarbejde og ikke mindst sejladser både i foreningsregi og med turister.

Foreningen hører i praksis hjemme i fiskerihavnen i Ebeltoft, hvorfra de fleste sejladser foregår og hvor skibet ligger til daglig.

Alle kan blive medlem af støtteforeningen.
Årligt kontingent: 150,-
Indmeldelse til Niels Aage Pedersen tlf: 23 34 77 82 eller email til kasserer@veteranskibet.dk